Mikä ihmeen lämpöpumppu?

Olemassa on neljää erilaista lämpöpumpputyyppiä: Ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu sekä maalämpöpumppu. Kaikissa lämpöpumppu tyypeissä toimintaperiaate on melkoilailla sama. Erona on lähinnä mistä lämpöenergia otetaan ja mihin se luovutetaan. Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy:n tuotevalikoimiin kuuluvat ilmalämpöpumput sekä ilma-vesilämpöpumput.

 

ILMALÄMPÖPUMPPU

Ilmalämpöpumppu lämmittää ja viilentää asunnot, toimistot, kesämökit ja muut tilat miellyttävästi energiaa säästäen. Samalla siis ilmastointilaite ja kosteudenpoistaja jotka parantavat asumismukavuutta kesähelteillä.

Ilmalämpöpumppu käyttää hyväkseen ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa ja muuttaa sen edulliseksi ja miellyttäväksi lämmöksi.

Ilmalämpöpumppu tuottaa säästöjä olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästäsi riippumatta. Erityisen suuriin säästöihin päästään suorasähkö- ja öljylämmitteisissä taloissa. Voit säästää jopa puolet lämmityskuluistasi.

Ilmalämpöpumppu on asennettavissa uuteen tai vanhaan rakennukseen. Asennus kestää noin yhden työpäivän.

Tyypillisesti ilmalämpöpumppuun sijoitetut eurot saadaan kolminkertaisesti takaisin lämpöenergian muodossa.

Hitaasti kiertävä ilma tasoittaa lämpötilan koko talossa. Samalla sekä kosteus- että homeriskit vähenevät. Saat miellyttävämmän, raikkaan sisäilman Myös lattia tuntuu lämpimämmältä.

Lämpötilakerrostumat ja lattiavedot pienenevät.

 

ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

Ilma-vesilämpöpumppu on maalämpöpumpun tavoin kodin päälämmönlähde. Erona maalämpöpumppuun on porareikä, jota ilma-vesilämpöpumpussa ei tarvita. Porareikä on korvattu ulkoyksiköllä kuten ilmalämpöpumpuissa.

Ilma-vesilämpöpumppu soveltuu vesikeskuslämmitykseen, niin lattia- kuin patterikiertoiseen järjestelmään. Lisäksi laitteella voidaan lämmittää käyttö- sekä uima-altaan vesi. Järjestelmä voidaan asentaa uudis- sekä saneeraus kohteisiin.

Järjestelmä tarvitsee rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toisen lämmitysjärjestelmän. Yleensä varajärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia (varaaja), joilla lämmitystarve katetaan kovimpien pakkasten aikana.

Lämmityskauden aikana on kuitenkin vain vähän sellaisia päiviä, jolloin ilma-vesilämpöpumppu ei riitä. Kohteissa jossa on ilma-vesilämpöpumppu, puun käyttö kovien pakkasten aikana on tehokas tapa vähentää ostettavan sähköenergian määrää.

 

MAALÄMPÖPUMPPU

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperän pintakerrokseen tai vesistöihin sitoutunutta aurinkoenergiaa. Kallioon porattu lämpökaivo on nykyään yleisin maalämmön talteenottotapa. Mikäli tontti on iso, voidaan lämpöä kerätä myös noin metrin syvyyteen asennetulla vaakaputkistolla. Vesistöjen läheisyydessä voidaan keruuputkisto ankkuroida painoilla pohjasedimenttiin.

Keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla, jolloin myös sen lämpötila nousee. Kylmäaine lauhtuu lämpöpumpun lauhduttimessa jälleen nesteeksi, jolloin se luovuttaa lämpöä lämmönjakoverkkoon ja lämpimään käyttöveteen.
Oikea mitoitus tärkeää

Hankittaessa maalämpöpumppujärjestelmää on erittäin tärkeää, että keruuputkisto mitoitetaan oikein. Maalämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä toimiakseen. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä.

Maalämpöpumppu voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, mutta huoltotöiden kannalta erillinen tekninen tila on suositeltavampi. Vesikiertoinen lattialämmitys soveltuu erityisen hyvin maalämpöpumpun lämmönjakotavaksi, sillä siinä lämmitysverkkoon menevän veden ei tarvitse olla niin lämmintä kuin patteriverkossa. Tämä parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.
Alkuinvestointi suuri, käyttökulut pienet

Lämpöpumpun investointikustannukset ovat melko suuret, mutta käyttökustannukset ovat edulliset. Mitä suurempi talo on ja mitä suurempi lämmitysenergiankulutus, sitä kannattavammaksi maalämpöpumppu tulee. Asukkaiden kannalta maalämpöpumppu on myös helppokäyttöinen, sillä se vaatii vain vähän huolto- ja tarkistustoimia.

Maalämpöpumput ovat kasvattaneet lämmitysjärjestelmistä suosiotaan eniten. Vuonna 2008 maalämpö valittiin lähes 30 %:iin uusista pientaloista.

 

POISTOILMALÄMPÖPUMPPU

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan myös viilentää sisäilmaa. Järjestelmä vaatii, että ilmaa vaihdetaan aina riittävästi (0,5 kertaa talon ilmatilavuus tunnissa).

Poistoilmalämpöpumppu huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Koska lämmönlähteenä on aina talon noin 21-asteinen sisäilma, poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla (noin 2-3 kW). Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa myös talon kosteista tiloista.

Poistoilmalämpöpumpulla ei voida tuottaa kaikkea talon tarvitsemaa energiaa. Suuren lämmitystarpeen aikana loppuosa tuotetaan poistoilmalämpöpumpun sähkövastuksilla. Talossa, jossa on poistoilmalämpöpumppu kannattaa erityisesti pakkasjaksojen aikana polttaa puuta, jolloin voidaan pienentää ostettavan sähköenergian määrää. Poistoilmalämpöpumpulla saavutetaan noin 40 %:n ostoenergian säästö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.

Markkinoilla on erityyppisiä poistoilmalämpöpumppuja. Joissakin poistoilmalämpöpumppuratkaisuissa tuloilma tuodaan taloon huoneissa olevien raitisilmaventtiilien kautta. Tarjolla on myös järjestelmiä, joissa tuloilma esilämmitetään ja jaetaan huoneisiin koneellisesti.

Poistoilmalämpöpumpun hankintahinta on selvästi alempi kuin esimerkiksi maa- tai ilma-vesilämpöpumpuilla.

Poistoilmalämpöpumppu soveltuu hyvin pienehköihin omakotitaloihin. Poistoilmalämpöpumppu on asukkaiden kannalta helppohoitoinen. Suodattimien puhdistus ja vaihto on tehtävä laitevalmistajan ohjeiden mukaan, yleensä noin kerran vuodessa.

Lähde: Motiva (maalämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu)