Ulkoyksikön sijoitus

Ulkoyksikön ilmansuunnalla ei paljoakaan ole merkitystä laitteen energiatalouden kannalta. Ulkoilman lämpötila talon ulkoseinustalla on talvisin lähes sama niin talon pohjois- kuin eteläpuolellakin.

Mikäli vaihtoehtoja, niin kesäaikana olisi parempi jos ulkoyksikkö sijaitsisi varjossa. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton vaatimus, jos kohtuuton asennustyö- tai ulkonäköhaitta sen estää.

Ulkoyksikköä ei missään tapauksessa saa asentaa rakennusten ala- tai yläpohjaan, yleensäkkän mihinkään suljettuun tilaan. Katolle asennettaessa ( pelkästään jäähdytyskäytössä voi ulkoyksikön asentaa katolle) on vaarana, että ulkoyksiköstä muodostuva vesi jäätyy laitteen alle ja talven mittaan "kampeaa" laitteen irti katosta. (mikään ei pidätä jään voimaa). Nyrkkisääntönä: Mitä tuulettuvammassa tilassa sitä parempi (sivut, ylä ja alapuoli).

Yleensä ulkoyksikkö kiinnitetään talon sokkeliin konsolikannakkeilla, tämä on kuitenkin mahdollista oikeata asennustekniikka käytettäessä. Laatulaitteet ovat sen verran hyvin "tasapainossa", jolloin ylimääräisiltä resonointi-ääniltä vältytään. On olemassa myös ns. maapukkeja minne ulkoyksikkö voidaan sijoittaa.

Rivi- ja kerrostaloissa pitää saada lupa taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijältä laitteen asennukselle.

 

Ulkoyksikkö takapihalla varaston seinällä. Kylmäaine putket kulkevat varaston seinällä siististi koteloituna.

 

Joskus ulkoyksikkö asennetaan pääoven viereen.

 

Takapiha on poikkeuksetta huomaamattomin sijoituspaikka ulkoyksikölle.